Akts par skursteņiem

Plānā ir nodot maju šogad un samazināt procentu maksājumu par 0.5%. Visas lietas man no listes itkā ir, izņemot skursteņus un elektrību (tā vispār nav pat kustināta).

Lai nodotu eksplotācijā nepieciešams:

 • Noteiktā kārtībā akceptēts būvprojekts
 • Būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā piekļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem
 • Būvatļauja (oriģināla – spēkā esoša)
 • Būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju un būves novietojuma uzmērījums (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā)
 • Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (izņemot inženierkomunikācijas) – LR Valsts zemes dienests Lielrīgas reģionālā nodaļa (Puškina iela 14, Rīga, tālr.67038480)
 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija
 • Akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli
 • Karoga turētājs vai masts
 • Ēkas numura, nosaukuma plāksne atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 28.11.2012. Saistošiem noteikumiem Nr.14 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu Ropažu novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”
 • Atkritumu apsaimniekošanas līgums atbilstoši Ropažu novada pašvaldības 20.04.2011. Saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā”

Uzzvaniju uz Ugunsdzēsēju biedrību un sarunāju, ka kādu vakaru atbrauks un sarakstīs papīrus.

Screen Shot 2017-09-18 at 12.15.15 PM

Atbrauca Ivars, izstaigājām un parādīju situāciju. Aprunājāmies. Lika padomāt vai tomēr vajadzīgi skursteņiem jumtiņi, jo tas bremzē dūmu un no viņiem var pilēt uz jumta netīrumi. Tas vajadzīgs tādiem skursteņiem kurus regulāri nekurina, piemēram, sezonālā apdzīvošanā. Nesen vēl dzirdējām, ka Latgalē izlijuši 160l uz m2 diennaktī – tas būtu D160 skurstenī 3.2l lietus ūdens kurš visticamāk paspētu tikai samitrināt čaulu un viss. Viela pārdomām:) Akta pilnais nosaukums: Apkures ierīce, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts. Kontakti baltajā sarakstā.

IMG_7653IMG_7656IMG_7657

 

7 thoughts on “Akts par skursteņiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.